Tu jesteś: NIEWIADOMSKI

Zobacz produkty firmy Alter w kategoriach:

Produkty producenta:

Nazwa Kategoria Opis Cena od
Miernik gazu GasHunter Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik gazu GasHunter przeznaczony jest do jednoczesnego pomiaru i identyfikacji od jednego do czterech mediów gazowych (gazy wybuchowe, palne, toksyczne lub tlen). Rodzaj mierzonych gazów uzależniony jest od typu zastosowanych czujników. Do pomiaru gazów wybuchowych i palnych używany jest czujnik katalityczny, natomiast do pomiaru gazów toksycznych oraz tlenu wysokiej jakości czujniki elektrochemiczne.
1539.23zł
Miernik gazu GasHunter IR Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik typ GasHunter IR jest przenośnym urządzeniem przeznaczonym do bezpośredniego pomiaru gazów wybuchowych (palnych), toksycznych, tlenu oraz dwutlenku węgla (CO2). W zależności od konfiguracji i użytych sensorów, urządzenie może mierzyć od jednego do czterech różnych gazów. Gazy wybuchowe i palne mogą być mierzone zarówno w zakresie do 100%DGW jak i w zakresie do 100%V/V (objętości).
2629.55zł
Miernik gazu GasHunter 1-gazowy (02) tlen Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik gazu GasHunter 1-gazowy O2 przeznaczony jest do jednoczesnego pomiaru i identyfikacji tlenu. Rodzaj mierzonych gazów uzależniony jest od typu zastosowanych czujników. Do pomiaru tlenu używane są wysokiej jakości czujniki elektrochemiczne.
1999.00zł
Miernik gazu GasHunter 1-gazowy (EX) gazy wybuchowe Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów Miernik gazu GasHunter 1-gazowy (EX) przeznaczony jest do jednoczesnego pomiaru i identyfikacji gazów wybuchowych. Rodzaj mierzonych gazów uzależniony jest od typu zastosowanych czujników. Do pomiaru gazów wybuchowych używane są wysokiej jakości czujniki katalityczne. 2135.00zł
Miernik gazu GasHunter 1-gazowy (TOX) gazy toksyczne Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów Miernik gazu GasHunter 1-gazowy (TOX) przeznaczony jest do jednoczesnego pomiaru i identyfikacji gazów toksycznych. Rodzaj mierzonych gazów uzależniony jest od typu zastosowanych czujników. Do pomiaru gazów toksycznych używane są wysokiej jakości czujniki elektrochemiczne. 2249.00zł
Miernik gazu GasHunter 1-gazowy (O3) ozon Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów Miernik gazu GasHunter 1-gazowy (O3) przeznaczony jest do jednoczesnego pomiaru i identyfikacji ozonu. Rodzaj mierzonych gazów uzależniony jest od typu zastosowanych czujników. Do pomiaru ozonu używane są wysokiej jakości czujniki elektrochemiczne. 2806.00zł
Miernik gazu GasHunter 1-gazowy (THT) gaz powonieniowy Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów Miernik gazu GasHunter 1-gazowy (THT) przeznaczony jest do jednoczesnego pomiaru i identyfikacji gazów powonieniowego THT. Rodzaj mierzonych gazów uzależniony jest od typu zastosowanych czujników. Do pomiaru gazów toksycznych używane są wysokiej jakości czujniki elektrochemiczne. 3049.00zł
Miernik gazu GasHunter 2-gazowy (EX,O2) gazy wybuchowe i tlen Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik gazu GasHunter 2-gazowy (EX, 02) przeznaczony jest do  pomiaru i identyfikacji gazów wybuchowych oraz tlenu. Rodzaj mierzonych gazów uzależniony jest od typu zastosowanych czujników. Do pomiaru gazów wybuchowych używane są wysokiej jakości czujniki katalityczne, natomiast do pomiaru tlenu stosuje się czujniki elektrochemiczne.
2869.00zł
Miernik gazu GasHunter 2-gazowy (TOX,O2) gazy toksyczne i tlen Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik gazu GasHunter 2-gazowy (TOX, 02) przeznaczony jest do  pomiaru i identyfikacji gazów toksycznych oraz tlenu. Rodzaj mierzonych gazów uzależniony jest od typu zastosowanych czujników. Do pomiaru gazów toksycznych i tlenu używane są wysokiej jakości czujniki  elektrochemiczne.
2999.00zł
Miernik gazu GasHunter 2-gazowy (TOX,EX) gazy toksyczne i wybuchowe Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik gazu GasHunter 2-gazowy (TOX, EX) przeznaczony jest do  pomiaru i identyfikacji gazów toksycznych oraz gazów wybuchowych. Rodzaj mierzonych gazów uzależniony jest od typu zastosowanych czujników. Do pomiaru gazów toksycznych używane są wysokiej jakości czujniki  elektrochemiczne, a do  gazów wybuchowych czujniki katalityczne
2999.00zł
Miernik gazu GasHunter 2-gazowy (2xTOX) gazy toksyczne Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik gazu GasHunter 2-gazowy (2xTOX) przeznaczony jest do  jednoczesnego pomiaru i identyfikacji dwóch gazów toksycznych. Rodzaj mierzonych gazów uzależniony jest od typu zastosowanych czujników. Do pomiaru gazów toksycznych używane są wysokiej jakości czujniki  elektrochemiczne.
3049.00zł
Miernik gazu GasHunter 3-gazowy (EX,TOX,O2) gazy wybuchowe, toksyczne, tlen Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik gazu GasHunter 3-gazowy (EX,TOX,O2) przeznaczony jest do  jednoczesnego pomiaru i identyfikacji gazów wybuchowych, toksycznych i tlenu. Rodzaj mierzonych gazów uzależniony jest od typu zastosowanych czujników. Do pomiaru gazów toksycznych i tlenu używane są wysokiej jakości czujniki  elektrochemiczne. Do pomiaru gazów wybuchowych stosowane są czujniki katalityczne.
3121.90zł
Miernik gazu GasHunter 3-gazowy (2xTOX,EX) dwa gazy toksyczne i wodór Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik gazu GasHunter 3-gazowy 2xTOX, EX (H2) przeznaczony jest do  jednoczesnego pomiaru i identyfikacji dwóch gazów toksycznych i wodoru. Rodzaj mierzonych gazów uzależniony jest od typu zastosowanych czujników. Do pomiaru gazów toksycznych  używane są wysokiej jakości czujniki  elektrochemiczne. Do pomiaru gazów wybuchowych stosowane są czujniki katalityczne.
3549.00zł
Miernik gazu GasHunter 3-gazowy (3xTOX) Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik gazu GasHunter 3-gazowy (3xTOX) przeznaczony jest do  jednoczesnego pomiaru i identyfikacji trzech gazów toksycznych. Rodzaj mierzonych gazów uzależniony jest od typu zastosowanych czujników. Do pomiaru gazów toksycznych  używane są wysokiej jakości czujniki  elektrochemiczne.
3790.00zł
Miernik gazu GasHunter 4-gazowy (4xTOX) Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik gazu GasHunter 4-gazowy (4xTOX) przeznaczony jest do  jednoczesnego pomiaru i identyfikacji czterech gazów toksycznych. Rodzaj mierzonych gazów uzależniony jest od typu zastosowanych czujników. Do pomiaru gazów toksycznych  używane są wysokiej jakości czujniki  elektrochemiczne.
4450.00zł
Miernik gazu GasHunter 4-gazowy (EX, 3xTOX) Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik gazu GasHunter 4-gazowy 3xTOX, EX  przeznaczony jest do  jednoczesnego pomiaru i identyfikacji trzech gazów toksycznych i jednego wybuchowego. Rodzaj mierzonych gazów uzależniony jest od typu zastosowanych czujników. Do pomiaru gazów toksycznych  używane są wysokiej jakości czujniki  elektrochemiczne. Do pomiaru gazów wybuchowych stosowane są czujniki katalityczne.
4450.00zł
Miernik gazu GasHunter 4-gazowy (EX, O2, 2xTOX) Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik gazu GasHunter 4-gazowy (EX,2xTOX,O2) przeznaczony jest do  jednoczesnego pomiaru i identyfikacji jednego gazu wybuchowego, dwóch gazów toksycznych i tlenu. Rodzaj mierzonych gazów uzależniony jest od typu zastosowanych czujników. Do pomiaru gazów toksycznych i tlenu używane są wysokiej jakości czujniki  elektrochemiczne. Do pomiaru gazów wybuchowych stosowane są czujniki katalityczne.
4450.00zł
Dwugazowy detektor GD8/EX Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów Dwugazowy detektor nieszczelności GD-8EX służy do wykrywania gazu ziemnego i LPG lub innych gazów wybuchowych (na indywidualne zapytanie Klientów). 1590.00zł
Miernik gazu GasHunter IR jednogazowy (CH4 lub CO2) Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik typ GasHunter IR jest przenośnym urządzeniem przeznaczonym do bezpośredniego pomiaru jednego gazu:  dwutlenku węgla (CO2) lub metanu (CH4). W urządzeniu wykorzystane są czujniki absorpcyjne  w paśmie podczrwieni (IR). Gazy wybuchowe i palne mogą być mierzone zarówno w zakresie do 100%DGW jak i w zakresie do 100%V/V (objętości).
3415.00zł
Miernik gazu GasHunter (IR, O2) dwugazowy Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik typ GasHunter IR, O2 jest przenośnym urządzeniem przeznaczonym do bezpośredniego pomiaru dwóch gazów:  dwutlenku węgla (CO2) i tlenu (O2) lub metanu (CH4) i tlenu (O2) . W urządzeniu do pomiaru dwutlenku węgla i metanu wykorzystane są czujniki absorpcyjne  w paśmie podczrwieni (IR), natomiast do pomiaru tlenu stosowane są czujniki elektrochemiczne. Gazy wybuchowe i palne mogą być mierzone zarówno w zakresie do 100%DGW jak i w zakresie do 100%V/V (objętości).
3790.00zł
Miernik gazu GasHunter (IR, TOX) dwugazowy Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik typ GasHunter (IR, TOX) jest przenośnym urządzeniem przeznaczonym do bezpośredniego pomiaru dwóch gazów:  dwutlenku węgla (CO2) i jednego z gazów toksycznych (CO, H2S, SO2, HCN, NH3, NO, C2H4O, CL2, NO2, HCL) lub metanu (CH4) i jednego z gazów toksycznych (CO, H2S, SO2, HCN, NH3, NO, C2H4O, CL2, NO2, HCL) . W urządzeniu do pomiaru dwutlenku węgla i metanu wykorzystane są czujniki absorpcyjne  w paśmie podczrwieni (IR), natomiast do pomiaru gazów toksycznych stosowane są czujniki elektrochemiczne. Gazy wybuchowe i palne mogą być mierzone zarówno w zakresie do 100%DGW jak i w zakresie do 100%V/V (objętości).
3965.00zł
Miernik gazu GasHunter (2xIR) dwugazowy Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik typ GasHunter (2xIR) jest przenośnym urządzeniem przeznaczonym do bezpośredniego pomiaru dwóch gazów:  dwutlenku węgla (CO2) i metanu (CH4). W urządzeniu do pomiaru dwutlenku węgla i metanu wykorzystane są czujniki absorpcyjne  w paśmie podczrwieni (IR),  Gazy wybuchowe i palne mogą być mierzone zarówno w zakresie do 100%DGW jak i w zakresie do 100%V/V (objętości).
4390.00zł
Miernik gazu GasHunter (IR, 2xTOX) trójgazowy Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik typ GasHunter (IR, 2xTOX) jest przenośnym urządzeniem przeznaczonym do bezpośredniego pomiaru trzech gazów:  dwutlenku węgla (CO2) i dwóch gazów toksycznych (CO, H2S, SO2, HCN, NH3, NO, C2H4O, CL2, NO2, HCL) lub metanu (CH4) i dwóch gazów toksycznych (CO, H2S, SO2, HCN, NH3, NO, C2H4O, CL2, NO2, HCL) lub dwutlenku węgla, metanu i jednego z gazów toksycznych. W urządzeniu do pomiaru dwutlenku węgla i metanu wykorzystane są czujniki absorpcyjne  w paśmie podczrwieni (IR), natomiast do pomiaru gazów toksycznych stosowane są czujniki elektrochemiczne. Gazy wybuchowe i palne mogą być mierzone zarówno w zakresie do 100%DGW jak i w zakresie do 100%V/V (objętości).
4165.00zł
Miernik gazu GasHunter (2xIR, TOX) trójgazowy Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik typ GasHunter (2xIR, TOX) jest przenośnym urządzeniem przeznaczonym do bezpośredniego pomiaru trzech gazów:  dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) oraz jednego gazu toksycznego (CO, H2S, SO2, HCN, NH3, NO, C2H4O, CL2, NO2, HCL). W urządzeniu do pomiaru dwutlenku węgla i metanu wykorzystane są czujniki absorpcyjne  w paśmie podczrwieni (IR), natomiast do pomiaru gazów toksycznych stosowane są czujniki elektrochemiczne. Gazy wybuchowe i palne mogą być mierzone zarówno w zakresie do 100%DGW jak i w zakresie do 100%V/V (objętości).
4999.00zł
Miernik gazu GasHunter (2xIR, O2) trójgazowy Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik typ GasHunter IR, O2 jest przenośnym urządzeniem przeznaczonym do bezpośredniego pomiaru trzech gazów:  dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) i tlenu (O2). W urządzeniu do pomiaru dwutlenku węgla i metanu wykorzystane są czujniki absorpcyjne  w paśmie podczrwieni (IR), natomiast do pomiaru tlenu stosowane są czujniki elektrochemiczne. Gazy wybuchowe i palne mogą być mierzone zarówno w zakresie do 100%DGW jak i w zakresie do 100%V/V (objętości).
4760.00zł
Miernik gazu GasHunter (2xIR, O2, TOX) czterogazowy Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik typ GasHunter (2xIR, O2, TOX) jest przenośnym urządzeniem przeznaczonym do bezpośredniego pomiaru czterech gazów:  dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), tlenu (O2) oraz jednego gazu toksycznego (CO, H2S, SO2, HCN, NH3, NO, C2H4O, CL2, NO2, HCL). W urządzeniu do pomiaru dwutlenku węgla i metanu wykorzystane są czujniki absorpcyjne  w paśmie podczrwieni (IR), natomiast do pomiaru gazów toksycznych i tlenu stosowane są czujniki elektrochemiczne. Gazy wybuchowe i palne mogą być mierzone zarówno w zakresie do 100%DGW jak i w zakresie do 100%V/V (objętości).
5299.00zł
Miernik gazu GasHunter (2xIR, 2xTOX) czterogazowy Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Miernik typ GasHunter (2xIR, 2xTOX) jest przenośnym urządzeniem przeznaczonym do bezpośredniego pomiaru czterech gazów:  dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) oraz dwóch gazów toksycznych (CO, H2S, SO2, HCN, NH3, NO, C2H4O, CL2, NO2, HCL). W urządzeniu do pomiaru dwutlenku węgla i metanu wykorzystane są czujniki absorpcyjne  w paśmie podczrwieni (IR), natomiast do pomiaru gazów toksycznych stosowane są czujniki elektrochemiczne. Gazy wybuchowe i palne mogą być mierzone zarówno w zakresie do 100%DGW jak i w zakresie do 100%V/V (objętości).
5549.00zł
Mikroprocesorowy System Monitorująco - Rejestrujący MSMR-16 Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
System Monitorowania Gazów MSMR-16 przeznaczony jest do niezależnego pomiaru gazów z maksymalnie 16 głowic pomiarowych. Odczyt wszystkich parametrów pomiaru (nazwa mierzonego medium, aktualna wartość stężenia, jednostka pomiarowa, stany alarmowe i awaryjne, itp.) jest możliwy na wyświetlaczu LCD. Dodatkowo możliwy jest odczyt wartości średnich, maksymalnych i minimalnych z ostatnich 15 minut oraz 8 godzin pracy systemu.
692.23zł
Centrala Systemu Monitorująco - Rejestrującego MSMR-16 Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
System Monitorowania Gazów MSMR-16 przeznaczony jest do niezależnego pomiaru gazów z maksymalnie 16 głowic pomiarowych. Odczyt wszystkich parametrów pomiaru (nazwa mierzonego medium, aktualna wartość stężenia, jednostka pomiarowa, stany alarmowe i awaryjne, itp.) jest możliwy na wyświetlaczu LCD. Dodatkowo możliwy jest odczyt wartości średnich, maksymalnych i minimalnych z ostatnich 15 minut oraz 8 godzin pracy systemu.
2449.00zł
Głowica pomiarowa MGX-70Ex (do gazów wybuchowych) sensor półprzewodnikowy Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów

Głowice pomiarowe MGX-70 przeznaczone są do pomiarów stężenia gazów i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu w strefach 1 i 2 zagrożonych wybuchem mieszanin gazów i par cieczy palnych z powietrzem oraz w strefach 21 i 22 zagrożonych wybuchem mieszanin przewodzących pyłów palnych z powietrzem. Głowice mogą być również używane poza strefami zagrożenia wybuchowego.

899.00zł
Głowica pomiarowa MGX-70Ex (do pomiaru O2) Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów

Głowice pomiarowe MGX-70 przeznaczone są do pomiarów stężenia gazów i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu w strefach 1 i 2 zagrożonych wybuchem mieszanin gazów i par cieczy palnych z powietrzem oraz w strefach 21 i 22 zagrożonych wybuchem mieszanin przewodzących pyłów palnych z powietrzem. Głowice mogą być również używane poza strefami zagrożenia wybuchowego.

1349.00zł
Głowica pomiarowa MGX-70Ex (do pomiaru CO lub H2S) Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Głowice pomiarowe MGX-70 przeznaczone są do pomiarów stężenia gazów i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu w strefach 1 i 2 zagrożonych wybuchem mieszanin gazów i par cieczy palnych z powietrzem oraz w strefach 21 i 22 zagrożonych wybuchem mieszanin przewodzących pyłów palnych z powietrzem. Głowice mogą być również używane poza strefami zagrożenia wybuchowego.
1220.00zł
Głowica pomiarowa MGX 70Ex (SO2 lub NO2 lub NO) Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Głowice pomiarowe MGX-70 przeznaczone są do pomiarów stężenia gazów i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu w strefach 1 i 2 zagrożonych wybuchem mieszanin gazów i par cieczy palnych z powietrzem oraz w strefach 21 i 22 zagrożonych wybuchem mieszanin przewodzących pyłów palnych z powietrzem. Głowice mogą być również używane poza strefami zagrożenia wybuchowego.
1580.00zł
Głowica pomiarowa MGX-70Ex NH3 (100ppm) Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów

Głowice pomiarowe MGX-70 przeznaczone są do pomiarów stężenia gazów i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu w strefach 1 i 2 zagrożonych wybuchem mieszanin gazów i par cieczy palnych z powietrzem oraz w strefach 21 i 22 zagrożonych wybuchem mieszanin przewodzących pyłów palnych z powietrzem. Głowice mogą być również używane poza strefami zagrożenia wybuchowego.

2199.00zł
Głowica pomiarowa MGX 70Ex (do pomiaru CO2) Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów

Głowice pomiarowe MGX-70 przeznaczone są do pomiarów stężenia gazów i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu w strefach 1 i 2 zagrożonych wybuchem mieszanin gazów i par cieczy palnych z powietrzem oraz w strefach 21 i 22 zagrożonych wybuchem mieszanin przewodzących pyłów palnych z powietrzem. Głowice mogą być również używane poza strefami zagrożenia wybuchowego.

2149.00zł
Stacjonarny System Sygnalizacyjny SDO Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
System SDO przeznaczony jest do detekcji gazów wybuchowych, toksycznych i ubytku tlenu w obiektach i pomieszczeniach, gdzie istnieje zagrożenie wystąpienia ich niebezpiecznego stężenia.
1231.23zł
SDO Jedna głowica i jedna centrala Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
System SDO przeznaczony jest do detekcji gazów wybuchowych, toksycznych i ubytku tlenu w obiektach i pomieszczeniach, gdzie istnieje zagrożenie wystąpienia ich niebezpiecznego stężenia.
1599.00zł
Detektor gazu GasAlertMicroClip Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Detektor stanowi podstawową, skuteczną ochronę pracowników w pomieszczeniach i wszędzie tam, gdzie może wystąpić niedostatek tlenu lub niebezpieczne stężenie gazów toksycznych (H2S, CO) i wybuchowych. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych pozwala na skonfigurowanie detektora zgodnie z wymaganiami użytkownika, dostosowując go do specyfiki zastosowania.
1593.90zł
Detektor gazu GasAlertMicroClip CO Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Detektor stanowi podstawową, skuteczną ochronę pracowników w pomieszczeniach i wszędzie tam, gdzie może wystąpić stężenie gazu CO .  Zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych pozwala na Skonfigurowanie detektora zgodnie z wymaganiami użytkownika, dostosowując go do specyfiki zastosowania.
2070.00zł
Detektor gazu GasAlertMicroClip O2 Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Detektor stanowi podstawową, skuteczną ochronę pracowników w pomieszczeniach i wszędzie tam, gdzie może wystąpić stężenie gazu O2 .  Zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych pozwala na Skonfigurowanie detektora zgodnie z wymaganiami użytkownika, dostosowując go do specyfiki zastosowania.
2070.00zł
Detegtor gazu GasAlertMicroClip H2S Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Detektor stanowi podstawową, skuteczną ochronę pracowników w pomieszczeniach i wszędzie tam, gdzie może wystąpić stężenie gazu H2S .  Zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych pozwala na Skonfigurowanie detektora zgodnie z wymaganiami użytkownika, dostosowując go do specyfiki zastosowania.
2299.00zł
Detegtor gazu GasAlertMicroClip CH4 Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Detektor stanowi podstawową, skuteczną ochronę pracowników w pomieszczeniach i wszędzie tam, gdzie może wystąpić stężenie gazu CH4.  Zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych pozwala na Skonfigurowanie detektora zgodnie z wymaganiami użytkownika, dostosowując go do specyfiki zastosowania.
2299.00zł
Detegtor gazu GasAlertMicroClip 2-gazowy Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Detektor stanowi podstawową, skuteczną ochronę pracowników w pomieszczeniach i wszędzie tam, gdzie może wystąpić stężenie gazów: (02,CO) lub (02,H2S) lub (H2S,CO), lub( CH4,CO), lub (CHR,H2S) lub (CH4,O2) .  Zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych pozwala na Skonfigurowanie detektora zgodnie z wymaganiami użytkownika, dostosowując go do specyfiki zastosowania.
2549.00zł
Detegtor gazu GasAlertMicroClip 3-gazowy Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Detektor stanowi podstawową, skuteczną ochronę pracowników w pomieszczeniach i wszędzie tam, gdzie może wystąpić stężenie gazów: (O2,H2S,CO) lub (CH4,O2,CO) lub (CH4,O2,H2S).  Zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych pozwala na Skonfigurowanie detektora zgodnie z wymaganiami użytkownika, dostosowując go do specyfiki zastosowania.
2980.00zł
Detegtor gazu GasAlertMicroClip 4-gazowy Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Detektor stanowi podstawową, skuteczną ochronę pracowników w pomieszczeniach i wszędzie tam, gdzie może wystąpić stężenie gazów: CH4,O2,H2S,CO.  Zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych pozwala na Skonfigurowanie detektora zgodnie z wymaganiami użytkownika, dostosowując go do specyfiki zastosowania.
3399.00zł
Detektor gazu GasAlertMax XT Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Wielogazowy detektor GasAlertMAxXT służy do jednoczesnego pomiaru gazów toksycznych, wybuchowych i ubytku tlenu. Zintegrowana pompka elektryczna pozwala na różnorodne zastosowanie urządzenia, a obsługa za pomocą jednego przycisku czyni je prostym i przyjaznym dla każdego użytkownika.
2910.60zł
Detektor gazu GasAlertMax XT CO Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Wielogazowy detektor GasAlertMAxXT służy do pomiaru tlenku węgla. Zintegrowana pompka elektryczna pozwala na różnorodne zastosowanie urządzenia, a obsługa za pomocą jednego przycisku czyni je prostym i przyjaznym dla każdego użytkownika.
3780.00zł
Detektor gazu GasAlertMax XT O2 Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Wielogazowy detektor GasAlertMAxXT służy do detekcji tlenu. Zintegrowana pompka elektryczna pozwala na różnorodne zastosowanie urządzenia, a obsługa za pomocą jednego przycisku czyni je prostym i przyjaznym dla każdego użytkownika.
3780.00zł
Detektor gazu GasAlertMax XT H2S Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Wielogazowy detektor GasAlertMAxXT służy do detekcji H2S. Zintegrowana pompka elektryczna pozwala na różnorodne zastosowanie urządzenia, a obsługa za pomocą jednego przycisku czyni je prostym i przyjaznym dla każdego użytkownika.
3780.00zł
Detektor gazu GasAlertMax XT CH4 Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Wielogazowy detektor GasAlertMAxXT służy do detekcji CH4. Zintegrowana pompka elektryczna pozwala na różnorodne zastosowanie urządzenia, a obsługa za pomocą jednego przycisku czyni je prostym i przyjaznym dla każdego użytkownika.
3780.00zł
Detektor gazu GasAlertMax XT 2-gazowy Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Wielogazowy detektor GasAlertMAxXT służy do jednoczesnego pomiaru gazów (02,CO) lub (02,H2S) lub (H2S,CO), lub (CH4,CO) lub (CHR,H2S) lub (CH4,O2). Zintegrowana pompka elektryczna pozwala na różnorodne zastosowanie urządzenia, a obsługa za pomocą jednego przycisku czyni je prostym i przyjaznym dla każdego użytkownika.
3999.00zł
Detektor gazu GasAlertMax XT 3-gazowy Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Wielogazowy detektor GasAlertMAxXT służy do jednoczesnego pomiaru gazów (O2,H2S,CO) lub (CH4,O2,CO) lub (CH4,O2,H2S). Zintegrowana pompka elektryczna pozwala na różnorodne zastosowanie urządzenia, a obsługa za pomocą jednego przycisku czyni je prostym i przyjaznym dla każdego użytkownika.
4249.00zł
Detektor gazu GasAlertMax XT 4-gazowy Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
Wielogazowy detektor GasAlertMAxXT służy do jednoczesnego pomiaru gazów CH4,O2,H2S,CO. Zintegrowana pompka elektryczna pozwala na różnorodne zastosowanie urządzenia, a obsługa za pomocą jednego przycisku czyni je prostym i przyjaznym dla każdego użytkownika.
4499.00zł
Głowica pomiarowa MGX 70Ex (THT lub O3 lub HCl lub HCN lub fosgen)) Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów Głowice pomiarowe MGX-70 przeznaczone są do pomiarów stężenia gazów i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu w strefach 1 i 2 zagrożonych wybuchem mieszanin gazów i par cieczy palnych z powietrzem oraz w strefach 21 i 22 zagrożonych wybuchem mieszanin przewodzących pyłów palnych z powietrzem. Głowice mogą być również używane poza strefami zagrożenia wybuchowego. 2949.00zł
Głowica pomiarowa MGX 70Ex (gazy wybuchowe IR 0-100% V/V) Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów Głowice pomiarowe MGX-70 przeznaczone są do pomiarów stężenia gazów i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu w strefach 1 i 2 zagrożonych wybuchem mieszanin gazów i par cieczy palnych z powietrzem oraz w strefach 21 i 22 zagrożonych wybuchem mieszanin przewodzących pyłów palnych z powietrzem. Głowice mogą być również używane poza strefami zagrożenia wybuchowego. 2149.00zł
Głowica pomiarowa MGX 70Ex Lotne związki organiczne VOC Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów Głowice pomiarowe MGX-70 przeznaczone są do pomiarów stężenia gazów i par cieczy palnych, toksycznych oraz tlenu w strefach 1 i 2 zagrożonych wybuchem mieszanin gazów i par cieczy palnych z powietrzem oraz w strefach 21 i 22 zagrożonych wybuchem mieszanin przewodzących pyłów palnych z powietrzem. Głowice mogą być również używane poza strefami zagrożenia wybuchowego. 4299.00zł
Zawory detekcji gazu M16 12V 500mbar Zawory
Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. Otwarcie następuje ręcznie po sprawdzeniu przyczyny wykrycia gazu.
304.15zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 500mbar DN-20 gwintowany Zawory
Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. Otwarcie następuje ręcznie po sprawdzeniu przyczyny wykrycia gazu.
395.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 500mbar DN-25 gwintowany Zawory
Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór.
431.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 500mbar DN-32 gwintowany Zawory
Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór.
554.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 500mbar DN-40 gwintowany Zawory Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. 615.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 500mbar DN-50 gwintowany Zawory
Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór.
678.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 500mbar DN-25 kołnierzowy Zawory
Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór.
677.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 500mbar DN-32 kołnierzowy Zawory Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. 738.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 500mbar DN-40 kołnierzowy Zawory Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. 738.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 500mbar DN-50 kołnierzowy Zawory
Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór.
806.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 500mbar DN-65 kołnierzowy Zawory Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. 1230.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 500mbar DN-80 kołnierzowy Zawory
Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór.
1489.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 500mbar DN-100 kołnierzowy Zawory Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. 1820.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 500mbar DN-125 kołnierzowy Zawory
Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór.
4305.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 500mbar DN-150 kołnierzowy Zawory Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. 5499.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 500mbar DN-200 kołnierzowy Zawory
Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór.
10947.00zł
Zawory detekcji gazu M16 12V 6 bar Zawory
Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. Otwarcie następuje ręcznie po sprawdzeniu przyczyny wykrycia gazu.
397.32zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 6 bar DN-20 gwintowany Zawory
Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. Otwarcie następuje ręcznie po sprawdzeniu przyczyny wykrycia gazu.
516.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 6 bar DN-25 gwintowany Zawory Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. Otwarcie następuje ręcznie po sprawdzeniu przyczyny wykrycia gazu. 554.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 6 bar DN-32 gwintowany Zawory Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. Otwarcie następuje ręcznie po sprawdzeniu przyczyny wykrycia gazu. 676.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 6 bar DN-40 gwintowany Zawory Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. Otwarcie następuje ręcznie po sprawdzeniu przyczyny wykrycia gazu. 680.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 6 bar DN-50 gwintowany Zawory Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. Otwarcie następuje ręcznie po sprawdzeniu przyczyny wykrycia gazu. 799.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 6 bar DN-25 kołnierzowy Zawory
Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. Otwarcie następuje ręcznie po sprawdzeniu przyczyny wykrycia gazu.
984.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 6 bar DN-32 kołnierzowy Zawory Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. Otwarcie następuje ręcznie po sprawdzeniu przyczyny wykrycia gazu. 1049.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 6 bar DN-40 kołnierzowy Zawory Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. Otwarcie następuje ręcznie po sprawdzeniu przyczyny wykrycia gazu. 1110.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 6 bar DN-50 kołnierzowy Zawory Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. Otwarcie następuje ręcznie po sprawdzeniu przyczyny wykrycia gazu. 1295.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 6 bar DN-65 kołnierzowy Zawory Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. Otwarcie następuje ręcznie po sprawdzeniu przyczyny wykrycia gazu. 2030.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 6 bar DN-80 kołnierzowy Zawory Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. Otwarcie następuje ręcznie po sprawdzeniu przyczyny wykrycia gazu. 2070.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 6 bar DN-100 kołnierzowy Zawory
Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. Otwarcie następuje ręcznie po sprawdzeniu przyczyny wykrycia gazu.
2150.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 6 bar DN-125 kołnierzowy Zawory Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. Otwarcie następuje ręcznie po sprawdzeniu przyczyny wykrycia gazu. 5400.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 6 bar DN-150 kołnierzowy Zawory Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. Otwarcie następuje ręcznie po sprawdzeniu przyczyny wykrycia gazu. 5400.00zł
Zawór detekcji gazu M16 12V, 6 bar DN-200 kołnierzowy Zawory Zasada funkcjonowania elektrozaworu M16/RM N.A. jest bardzo prosta i niezwykle bezpieczna. Zawór znajduje zastosowanie w systemach detekcji gazu. Cewka, kiedy znajduje się pod napięciem, uwalnia spreżynę i zamyka zawór. Otwarcie następuje ręcznie po sprawdzeniu przyczyny wykrycia gazu. 11560.00zł
Zawory detekcji gazu odcinające typu ZB 0,25 bar Zawory
Wyzwalany elektromagnetycznie, grzybkowy zawór odcinający przeznaczony do automatycznego odcięcia dopływu gazu w przypadku wykrycia przez detektor wycieku gazu. Wbudowany na stałe filtr skutecznie chroni przed osadzaniem zanieczyszczeń, zapewniając bezawaryjną pracę. Zawory ZB przeznaczone są do niskich ciśnień i mogą być montowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
350.35zł
Zawór detekcji gazu odcinający typu ZB, DN 20 gwintowany Zawory
Wyzwalany elektromagnetycznie, grzybkowy zawór odcinający przeznaczony do automatycznego odcięcia dopływu gazu w przypadku wykrycia przez detektor wycieku gazu. Wbudowany na stałe filtr skutecznie chroni przed osadzaniem zanieczyszczeń, zapewniając bezawaryjną pracę. Zawory ZB przeznaczone są do niskich ciśnień i mogą być montowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
455.00zł
Zawór detekcji gazu odcinający typu ZB, DN 25 gwintowany Zawory
Wyzwalany elektromagnetycznie, grzybkowy zawór odcinający przeznaczony do automatycznego odcięcia dopływu gazu w przypadku wykrycia przez detektor wycieku gazu. Wbudowany na stałe filtr skutecznie chroni przed osadzaniem zanieczyszczeń, zapewniając bezawaryjną pracę. Zawory ZB przeznaczone są do niskich ciśnień i mogą być montowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
492.00zł
Zawór detekcji gazu odcinający typu ZB, DN 32 gwintowany Zawory
Wyzwalany elektromagnetycznie, grzybkowy zawór odcinający przeznaczony do automatycznego odcięcia dopływu gazu w przypadku wykrycia przez detektor wycieku gazu. Wbudowany na stałe filtr skutecznie chroni przed osadzaniem zanieczyszczeń, zapewniając bezawaryjną pracę. Zawory ZB przeznaczone są do niskich ciśnień i mogą być montowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
615.00zł
Zawór detekcji gazu odcinający typu ZB, DN 40 gwintowany Zawory
Wyzwalany elektromagnetycznie, grzybkowy zawór odcinający przeznaczony do automatycznego odcięcia dopływu gazu w przypadku wykrycia przez detektor wycieku gazu. Wbudowany na stałe filtr skutecznie chroni przed osadzaniem zanieczyszczeń, zapewniając bezawaryjną pracę. Zawory ZB przeznaczone są do niskich ciśnień i mogą być montowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
726.00zł
Zawór detekcji gazu odcinający typu ZB, DN 50 gwintowany Zawory
Wyzwalany elektromagnetycznie, grzybkowy zawór odcinający przeznaczony do automatycznego odcięcia dopływu gazu w przypadku wykrycia przez detektor wycieku gazu. Wbudowany na stałe filtr skutecznie chroni przed osadzaniem zanieczyszczeń, zapewniając bezawaryjną pracę. Zawory ZB przeznaczone są do niskich ciśnień i mogą być montowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
812.00zł
Zawór detekcji gazu odcinający typu ZB, DN 65 gwintowany Zawory
Wyzwalany elektromagnetycznie, grzybkowy zawór odcinający przeznaczony do automatycznego odcięcia dopływu gazu w przypadku wykrycia przez detektor wycieku gazu. Wbudowany na stałe filtr skutecznie chroni przed osadzaniem zanieczyszczeń, zapewniając bezawaryjną pracę. Zawory ZB przeznaczone są do niskich ciśnień i mogą być montowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
1448.00zł
Zawór detekcji gazu odcinający typu ZB, DN 50 kołnierzowy Zawory
Wyzwalany elektromagnetycznie, grzybkowy zawór odcinający przeznaczony do automatycznego odcięcia dopływu gazu w przypadku wykrycia przez detektor wycieku gazu. Wbudowany na stałe filtr skutecznie chroni przed osadzaniem zanieczyszczeń, zapewniając bezawaryjną pracę. Zawory ZB przeznaczone są do niskich ciśnień i mogą być montowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
923.00zł
Zawór detekcji gazu odcinający typu ZB, DN 65 kołnierzowy Zawory
Wyzwalany elektromagnetycznie, grzybkowy zawór odcinający przeznaczony do automatycznego odcięcia dopływu gazu w przypadku wykrycia przez detektor wycieku gazu. Wbudowany na stałe filtr skutecznie chroni przed osadzaniem zanieczyszczeń, zapewniając bezawaryjną pracę. Zawory ZB przeznaczone są do niskich ciśnień i mogą być montowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
1465.00zł
Zawór detekcji gazu odcinający typu ZB, DN 80 kołnierzowy Zawory
Wyzwalany elektromagnetycznie, grzybkowy zawór odcinający przeznaczony do automatycznego odcięcia dopływu gazu w przypadku wykrycia przez detektor wycieku gazu. Wbudowany na stałe filtr skutecznie chroni przed osadzaniem zanieczyszczeń, zapewniając bezawaryjną pracę. Zawory ZB przeznaczone są do niskich ciśnień i mogą być montowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
1660.00zł
Zawór detekcji gazu odcinający typu ZB, DN 100 kołnierzowy Zawory
Wyzwalany elektromagnetycznie, grzybkowy zawór odcinający przeznaczony do automatycznego odcięcia dopływu gazu w przypadku wykrycia przez detektor wycieku gazu. Wbudowany na stałe filtr skutecznie chroni przed osadzaniem zanieczyszczeń, zapewniając bezawaryjną pracę. Zawory ZB przeznaczone są do niskich ciśnień i mogą być montowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
1885.00zł
System detekcji SMART Urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów
System System detekcji SMART jest najnowszym i najnowocześniejszym urządzeniem detekcyjnym tlenku węgla lub gazu ziemnego i LPG przeznaczonym do ochrony obiektów budowlanych lub przemysłowych (garaże i parkingi podziemne oraz naziemne, warsztaty samochodowe, stacje kontroli pojazdów a także hale przemysłowe, koksownie, i inne obiekty w których występuje lub może wystąpić zagrożenie tlenkiem węgla, gazem ziemnym lub LPG). System zaprojektowany został do pracy ciągłej w systemie stacjonarnym. Każdy moduł zasilany jest z sieci elektrycznej (230 V AC/50 Hz).
378.07zł
Wyświetl wszystkie...

Spółka powstała w 1988 roku i mieści się w Tarnowie Podgórnym, 20 km od centrum Poznania. Od początku swej działalności produkujemy elektroniczne urządzenia do mierzenia i wykrywania gazów, pomiarów wielkości fizyko- chemicznych, systemów zabezpie- czających przed wybuchem gazu.

 Obecnie jesteśmy najprężniej działającym producentem urządzeń do mierzenia i wykrywania gazów w Polsce. Naszym zadaniem jest oferowanie produktów i usług, które służą podniesieniu bezpieczeństwa, ochronie środowiska, oraz zdrowia i życia ludzkiego.

Wielkie osiągnięcia zobowiązują nas do stawiania sobie jeszcze ambitniejszych celów. Coraz nowsze rozwiązania techniczne pozwalają na wdrażanie nowych produktów zaspokajających oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Ich spełnienie uznajemy za coś oczywistego. Naszą siłą jest kompleksowość oferty. W interesie naszych klientów łączymy kompetencję w wielu dziedzinach i oferujemy kompletne rozwiązania z "jednej ręki"- od badań i doradztwa, aż po eksploatację urządzeń i kompletnych systemów. Oferujemy najwyższą jakość i jesteśmy lepsi od naszych konkurentów. Naszym pracownikom stawiamy szczególne wymagania, bowiem ich kwalifikacje są gwarancją naszego sukcesu. Potwierdzeniem jakości naszych wyrobów jest:

Certyfikat Jakości PCBC ISO 9001.Polecani producenci