Tu jesteś: NIEWIADOMSKI

We deliver our goods to all countries of Europe Union.

Firma NIEWIADOMSKI powstała w 2002 r. Dzięki dużemu wkładowi finansowemu, inwestycjom, konsekwentnej polityce i nawiązywaniu trwałych układów gospodarczych z dostawcami i odbiorcami, stworzono prężnie działającą i aktywnie rozwijającą się firmę.

Obszarem naszego działania jest zarówno cała Polska, jak i pozostałem kraje Unii Europejskiej. Nasi odbiorcy to w większości klienci indywidualni, którym jesteśmy w stanie pomóc w budowie i remoncie domu oraz firmy wykonawcze. Zapewniamy asortyment wysokiej jakości oraz profesjonalny poziom obsługi.

Firma daje swoim pracownikom możliwość samorealizacji. Owocuje to dalszym wzrostem i stale powiększającym się gronem zadowolonych klientów. Sprawna i fachowa praca pozwala osiągnąć wysoką sprzedaż produktów. W pełni skomputeryzowany system obsługi umożliwia szybki obieg informacji oraz natychmiastowa reakcje na potrzeby rynku.

Przez wszystkie lata działalności nadrzędnym celem jest profesjonalna, miła, fachowa obsługa klienta oraz głęboka oferta towarowa. Dzięki wspaniałym ludziom pracującym w firmie NIEWIADOMSKI osiągnęliśmy powyższe cele.

Dalszy rozwój przedsiębiorstwa planujemy realizować poprzez zwiększanie oferty handlowej, profesjonalizmu obsługi oraz sprawności logistycznej.
Dbamy aby nasi Klienci mieli do wyboru to co najlepsze. Zespół pracowników ma za zadanie doskonalić swoje umiejętności, aby profesjonalnie doradzać. Zamówione towary muszą być dostarczane w jak najkrótszym terminie.

Posiadamy nowoczesne zaplecze informatyczne i technologiczne oraz doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników. Dzięki temu do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i osiągamy wysoką skuteczność.

 

Niewiadomski Company was established in 2002. through big contribution, investments, consistent cooperation with contractors  was made firm company. Area of our activity is both Poland and all coutries of Europian Union. Our customers are first of all individual persons who we can help and advice them in building and renovating houses. Our customers are also construction and plumbered companies. We guarantee high quality of goods and professional level of service.

Our Company has well-educated staff, what cause increase of glad clients. Computerised system of service enable quick reaction on needs of market.

Development of our Company we are going to accomplish through increase trading offer, better service and more efficient logistics. We take care of our customers, and that is way we offer high quality goods. Our staff have to improve their skills to better advice. Ordered goods must be delivered in possible shortest term.

 

 

Polecani producenci