LFP

W dniu 22.03.2005r. została podpisana umowa między Ministrem Gospodarki i Pracy, a Leszczyńską Fabryką Pomp Sp. z o.o. o wsparciu finansowym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, pod nazwą: Kompleksowa modernizacja i rozbudowa Leszczyńskiej Fabryki Pomp Sp. z o.o. Projekt obejmuje pełną modernizację wszelkich procesów realizowanych w fabryce wraz z rozbudową hal produkcyjnych, zaplecza socjalnego i administracyjnego oraz dróg transportowych i placów manewrowych wraz z infrastrukturą.

Ostatnio dodane produkty

Pracuje w oparciu o platformę Extreme Commerce

We accept MasterCardWe accept PayPalWe accept Visa